Imamo zadovoljstvo da vas pozovemo na posebnu prezentaciju koju će održati Marija Hose Martinez, predstavnica Asocijacije za inovacije, obrazovanje i zapošljavanje za održivi razvoj – AIFED, Granada, Španija. Događaj će se održati 23. maja 2024. godine u Visokoj školi za uslužni biznis u Sokocu, Istočno Sarajevo.

Detalji događaja:

  • Datum: 23. maj 2024. godine
  • Vreme: 16:00 – 17:30
  • Mesto: Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, Istočno Sarajevo

Agenda:

  • 16:00 – 16:10: Uvodni govor – Prof. Ognjen Bakmaz, direktor VUB, Sokolac
  • 16:10 – 16:30: Prezentacija AIFED-a i grada Granade, Španija
  • 16:30 – 17:00: Prezentacija: Civilna saradnja između institucija: prioritet za UE Metaversing – projekat, model saradnje
  • 17:00 – 17:15: Izbori za Evropski parlament 9. juna: Zašto podržati izbore za Evropski parlament iz zemalja kandidata
  • 17:15 – 17:30: Vreme za diskusiju i pitanja

Ovaj događaj je deo METAVERSING projekta, koji je deo ERASMUS-YOUTH-2023- CSC-OG-SGA okvira za podršku saradnji civilnog društva u oblasti omladine. Projekat je finansiran od strane EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu Evropske unije) i uključuje 12 organizacija iz 10 različitih zemalja.

Kancelarija za Međunarodnu saradnju
Visoke škole za uslužni biznis