Konkurs za upis nove generacije studenata na Visokoj školi za uslužni biznis, Istočno Sarajevo – Sokolac biće objavljen 3. juna 2024. godine.

Tekst Konkursa za upis studenata u akademskoj 2024/2025. godini biće objavljen u dnevnim novinama i na internet stranici Visoke škole za uslužni biznis www.vub.edu.ba.

Kako je predviđeno Akademskim kalendarom prijem dokumenata za upis trajaće od 05. juna do 28. juna 2024. godine.

Prijemni ispit za upis u prvu godinu zakazan je 05. jula 2024. godine, a upis primljenih kandidata trajaće od 10. jula do 16. jula 2024. godine.