Drugi kolokvijum i Vježbe iz Bezbjednosnog menadžmenta su 30. maja u 16 časova.