Dana 30.05.2024. godine, u vremenu od 16,00 do 18,00 časova u sklopu predmeta Kriminalistika na Visokoj školi za uslužni biznis, održana je praktična vežba pod naslovom „Vršenje uviđaja saobraćajne nezgode“ i „Značaj vještačenja saobraćajnih nezgoda“. Praktičnu vježbu izveo je ekspert i vještak saobraćajne struke mr Željko Bošnjak.

Osnovni cilj današnje pokazne vježbe je da studenti svoja stečena teoretska znanja povežu sa praksom. Studenti su aktivno učestvovali u nekim elementima vježbe, kao što su određivanje užeg i šireg lica mjesta saobraćajne nezgode, obilježavanje, izuzimanje i pakovanje tragova i sl.

Takođe, studenti su se mogli upoznati sa bitnim pismenima koja su neophodna za veštačenje saobraćajnih nezgoda (naredba, nalaz i mišljenje vještaka i dr.), kao i samim postupkom veštačenja.