Rezultate kolokvijuma br.2 iz predmeta „BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT“ održanog dana 30.05.2024. godine možete preuzeti OVDJE.