Rezultate kolokvijuma br.2 iz predmeta ”KRIMINALISTIKA“ održanog dana 30.05.2024. godine možete preuzeti OVDJE.