Sveto Veselinović
Doc. dr

Profesor visoke škole

Nastavničko zvanje

veselinovicsveto@gmail.com

E-mail

03.09.1961.godine, Rogatica (BiH)

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

 • Doktorska disertacija (doktor ekonomskih nauka – uža naučna oblast menadžmenta i marketinga), Univerzitet Singidunum u Beogradu, 2007.
 • Magistarske studije (magistar ekonomskih nauka – uža naučna oblast menadžmenta i marketinga), Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet, 2005.
 • Osnovne studije (diplomirani ekonomista – poslovna ekonomija)
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1988.
 • Međunarodni sertifikati – Obuka instruktora–vještina pripreme treninga i prezentacije, i
 • Tehnika prodaje robe, 2005.
 • Stručni ispit – za radu državnim organima, 1998.
 • Strani jezici, (Engleski, Njemački)

NAUČNI RADOVI

Knjige:
 • Branislav Mašić, Lepa Babić, Jelena Đorđević-Boljanović, Vladimir Tomašević, Sveto Veselinović, Menadžment – principi, koncepti i procesi, udžbenik, Univerzitet Singidunum Beograd, 2008.
 • Branislav Mašić, Lepa Babić, Jelena Đorđević-Boljanović, Vladimir Tomašević, Sveto Veselinović, Menadžment – principi, koncepti i procesi, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, udžbenik, Univerzitet Singidunum Beograd, 2009.
 • Sveto Veselinović, Ponašanje potrošača, udžbenik, Univerzitet Sinergija Bijeljina, 2016.
Radovi u časopisima:
 • Sveto Veselinović, Preduzetništvo, menadžment i liderstvo – razlike i perspektive, časopis Lider, Banja Luka, broj 1-2, 2006.
 • Sveto Veselinović, Uloga i značaj lidera u savremenim organizacijama, časopis Lider, Banja Luka, broj 3-4, 2006.
 • Sveto Veselinović, Liderstvo u Republici Srpskoj – istraživanja, časopis Lider, Banja Luka, broj 5-6, 2007.
 • Sveto Veselinović, Harizmatsko liderstvo, časopis Lider, Banja Luka, broj 1-2, 2008.
 • Sveto Veselinović, Transformaciono liderstvo, časopis Lider, Banja Luka, broj 3-4, 2008.
Radovi na konferencijama:
 • Dragan Rajković, Sveto Veselinović, ISO 9001-2008 u poslovanju turističkih agencija, Nacionalni festival kvaliteta, Kragujevac 2010.
 • Sveto Veselinović, Koncepti uspiješnosti savremenih organizacija, Međunarodni naučni skup u Bijeljini „Sinergija“ 2010.
 • Dragan Rajković, Sveto Veselinović, Od lokacije do ТQМ-а, Međunarodni festival kvaliteta, Kragujevac 2010.
 • Sveto veselinović, Dragan Rajković, ISO 9001-2008 u poslovanju turističkih agencija, Međunarodni naučni skup Sinergija 2010.
 • Sveto Veselinović, Upravljanje životnom sredinom kroz društvenu odgovornost ponašanja potrošača, Međunarodni naučni skup u Bijeljini Sinergija 2012.
 • Sveto Veselinović, Menadžment Republike Srpske u omči neznanja i korupcije koje razaraju društveno-ekonomski sistem zemlje, 6. naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2013. Zbornik radova str. 349-358.
 • Sveto Veselinović, Uticaj multinacionalnih kompanija na stvaranje globalne kulture potrošača, 14. Međunarodni nauni skup Sinergija 2014. Zbornik radova str. 69-74.,
 • Sveto Veselinović, Cenovna komunikacija sa potrošačima, međunarodni skup “Sinteza“ 2015, Beograd („Synthesis 2015.“ DOI 10.15308/Synthesis- 2015- 578- 582)
 • Sveto Veselinović, Novi pristup ekološkoj dimenziji pri formulisanju strategije rasta konkurentnosti, Međunarodni naučni skup Andrićgrad „ 2015 „ Univerzitet Istočno Sarajevo, Ekonomski fakultet Pale, Zbornik nije štampan.
 • Sveto Veselinović, Upravljanje cenama kao integralnim delom strategije preduzeća, Međunarodni naučni skup Slobode, konkurencija, subvencije – Andrićgrad 2016 str. 508-516 , Univerzitet Istočno Sarajevo, Ekonomski fakultet Pale
 • Sveto Veselinović , Pariski sporazum o klimatskim promjenama kao osnova za nove pristupe strategiji konkurentnosti – Andrićgrad 2017 str. 325-333 „ Univerzitet Istočno Sarajevo, Ekonomski fakultet Pale.
 • Sveto Veselinović, Pariski sporazum o klimatskim promjenama kao osnova za nove pristupe strategiji konkurentnosti – XVII međunarodni naučni skup Univerziteta Sinergija 2016., Zbornik radova CD sa radovima autora
 • Sveto Veselinović, Dario Lukić, Specifičnosti strateškog pristupa pri razvoju brenda u savremenim medijima, XVIII međunarodni naučni skup Univerziteta „Sinergija 2017.“ Conference Management System Sinergija 2017.

BIOGRAFIJA

Uskoro…