Isidora Milošević
Dr

Asistent visoke škole

Nastavničko zvanje

isidora@vub.edu.ba

E-mail

19.05.1992.godine, Novi Sad (Srbija)

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

Osnovne studije:
 • 2011 – 2015. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Republika Srbija.
Master studije:
 • 2015 – 2016. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu. Smer : Ekonomsko pravne studije Evropske Unije. Zvanje : Master ekonomista.
Doktorske studije:
 • 2017 – 2021. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Republika Srbija. Smer: Privredno pravne studije. Zvanje : Doktor nauka – pravne nauke.

NAUČNI RADOVI

 • Milošević, I., & Bajčetić, M. (2022). Reorganization as a Business Philosophy. LAW – Theory and Practice, 39(3), 144–162.
 • Komnenić, B., Bolesnikov, D., & Milošević. I. (2020). Relevance of knowledge and skills acquired in business schools – Perspective of Serbian employers. School of Business, 17(2), 62-84.
 • Dragojlović, J., & Milošević, I.(2018). Krivična dela davanja i primanja mita u obavljanju privredne delatnosti. Kultura polisa, Vol. 15, No. 35, Str. 383-392. Milošević. I. (2021). Business reorganization as a way of resolving insolvency. International Journal of Economic Practice and Policy. 18(2), 210-220. (ISSN 2812 –7315).
 • Dragojlović, J., Milošević, I., & Stamenković, G. (2019). Krivično delo prouzrokovanje stečaja – specifičnosti obeležja. Pravo – teorija i praksa, 36(1-3), 16-30. (ISSN 0352-3713, UDK: 347,736).
 • Dragojlović, J., & Milošević, I. (2018). Značaj zaštite životne sredine posmatrano sa aspekta krivičnog dela šumske krađe. Ecologica, 25(89), 53-57. (ISSN 0354- 3285, UDK: 502.33:630.9:343.238).
 • Kovačević, V., & Milošević, I. (2017). Značaj i preduslovi razvoja berzanskog trgovanja poljoprivrednim proizvodima u Srbiji. School of Business, 2/2017, 172-178. (ISSN 1451-6551, UDK: 330 1)
 • Tasić, V., & Milošević, I. (2017). Uticaj makroekonomskih promena na poslovne odluke menadžera u poljoprivredi. School of Business, 1/2017, 117-133. (ISSN 1451- 6551, UDK: 330).
 • Milošević, I., & Milosavljević, J. (2019). Privatizacija u Republici Srbiji. Civitas, 2, 101-113. (ISSN 2217-4958, UDK: 347.23(497.11) 338.24(497.11)).
 • Milošević, I. & Grbić, M. (2023). Učenje i rad na daljinu. U: Trendovi razvoja: Univerzitet pred novim izazovima (151-156). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. (ISBN 978-86- 6022-554-4).
 • Grbić, M. & Milošević, I. (2023). Primena naprednih tehnologija u obrazovanju. U: Trendovi razvoja: Univerzitet pred novim izazovima (296 -298). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.(ISBN 978-86-6022-554-4).
 • Milosavljevic, J., Milošević, I. & Milošević, R. (2023). Osnivanje banke sa posebnim pogledom na njene osnivače. U: O.Bakmaz (ur.), Razvojne perspektive Zapadnog Balkana u XXI veku (str.127 – 148). Visoka škola za uslužni biznis u Istočnom Sarajevu.(ISBN 978 – 99976-971-7-2).
 • Erkić, D., Baljak,M., Bobić, A. & Milošević, I. (2023). Policija u funkciji bezbjednosti na nivou lokalne zajednice – studija slučaja grad Zvornik. U: O. Bakmaz (ur.), Razvojne perspektive Zapadnog Balkana u XXI veku (str.195 -216). Visoka škola za uslužni biznis u Istočnom Sarajevu. (ISBN 978 – 99976-971-7-2).
 • Milosavljevic, J., i Milošević, I. (2022) Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. U:O. Bakmaz (ur.), Stanje i perspektive održivog života i rada ljudi na Zapadnom Balkanu (str. 91-112). Visoka škola za uslužni biznis u Istočnom Sarajevu.(ISBN 978 -99976- 971-4- 1)
 • Мilosavljević, M., Milosavljević Nikov, J., & Milošević, I. (2021). Banka kao zastupnik u osiguranju. U: 3 Inovacije u poslovanju kao faktor konkurentnosti u ambijentu virusa COVID-19 (43-49). Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije. (ISBN 978-86-900221-7-5).
 • Milosavljević, M., Milošević, I., & Milosavljević, J. (2021). Terminološko i pojmovno određenje banke kao subjekta uslužnog prava. U: Usluge i prava korisnika (243-255). Kragujevac: Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu. (UDK 336,763:061, ISBN 978-86-6019-104-7).
 • Milosavljević, M., Milošević, I., & Milosavljević, J. (2020). Evropsko društvo – nova pravna forma privrednog društva u uslužnom pravu. Republike Srbije- U: Usluge i prava korisnika (875-891). Kragujevac: Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu. (ISBN 978-86-7623-098-3).
 • Milosavljević, M., Milošević, I., & Milosavljević Nikov, J. (2020). Digitalno bankarstvo u sadašnjim otežanim uslovima poslovanja. U: Upravljanje složenim finansijsko-poslovnim aktivnostima u bezbednosnim i uslužnim delatnostima u ambijentu pandemije korona virusa (58-67). Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije. (ISBN 978-86-900221-5-1).
 • Dmitrović, M., Obradović, J., & Milošević, I. (2019). Pokazatelji obrazovanja u Srbiji i zemljama u regionu. U: Trendovi razvoja – TREND (132-135). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. (ISBN 978-86-6022-140-9).
 • Milošević, I., Obradović, J., & Dmitrović, M. (2020). Moderne tehnologije u službi savremenog obrazovanja. U: Trendovi razvoja – TREND (92-95). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. (ISBN 978-86-6022-241-3).

BIOGRAFIJA

Uskoro…