Ivana Đurić Mojsilović
Mr

Profesor visoke škole

Nastavničko zvanje

ivana@vub.edu.ba

E-mail

09.01.1977.godine, Zrenjanin (Srbija)

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

  • Magistar lingvističkih nauka, Filozofski fakultet, Pale
  • Profesor engleskog jezika i književnosti, Filološki fakultet, Univerzitet u Prištini

NAUČNI RADOVI

  • I.Đurić Mojsilović, Adaptacija dijalektizama i arhaizama iz romana „Tvrđava“ Meše Selimovića u engleskom prevodnom ekvivalentu „The Fortress“,2016.
  • I.Đurić Mojsilović, Ekspresivna sintaksa u romanu „Tvrđava“ Meše Selimovića i njena adaptacija u engleskom prevodnom ekvivalentu „The Fortress“,2016.

BIOGRAFIJA

Uskoro…