Darko Golić
Prof. dr

Profesor visoke škole

Nastavničko zvanje

g.darko83@gmail.com

E-mail

30.07.1983.godine, Han Pijesak (BiH)

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

  • Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2007.
  • Postdiplomske studije: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2008. i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Apeiron, Banjaluka, 2010. Doktorat: Pravni fakultet Univerziteta U Nišu, 2013.

NAUČNI RADOVI

  • M. Počuča, J. Matijašević, D. Golić, (2018). Impact of EU Regional Policy on the Development of Cross-Border Cooperation of AP Vojvodina and Possibilities of use of the Pre-Accession Assistance, Economics of Agriculture, Belgrade, vol. 65, br. 3, str. 1045-1057; D.Golić, S. Počuča, (2017). Decentralized and Delegated Affairs of a State Administration in the Field of Agriculture, Economics of Agriculture, Belgrade, вол 64, No. 2, str. 769-785. D. Golid, (2019). E–uprava i matične knjige – novine u Zakonu o matičnim knjigama, Kultura polisa, br. 39, str. 203- 216.

BIOGRAFIJA

Uskoro…